rem-hoi-truong-11.jpg

Phông hội trường 12

Sẵn hàng

Chi tiết

Tên sản phẩm: Phông hội trường 12 

Mã sản phẩm: PHT-12

Phông hội trường mẫu số 12 có mầu chủ đạo là mầu xanh, được làm bằng vải cát dày.

Nhận xét về sản phẩm này

Quan tâm

Rèm hội trường 06
Phông hội trường 11
Phông hội trường 10
Phông hội trường 09
Phông hội trường 08
Phông hội trường 07
Phông hội trường 05
Phông hội trường 04