rem-hoi-truong.jpg

Phông hội trường 01

Sẵn hàng

Chi tiết

Tên sản phẩm: Phông hội trường 01

Mã sản phẩm: PHT- 01

Phông hội trường mẫu số 01 có mầu chủ đạo là mầu xanh, được làm bằng vải cát dày.

Phông hội trường 01

Nhận xét về sản phẩm này

Quan tâm

Rèm hội trường 06
Phông hội trường 12
Phông hội trường 11
Phông hội trường 10
Phông hội trường 09
Phông hội trường 08
Phông hội trường 07
Phông hội trường 05